Od układu hamulcowego oczekujemy 100% skuteczności działania w każdych warunkach pogodowych, zarówno w mroźny poranek, jak i w upalne popołudnie przy zjeździe z góry. Decydujące znaczenie dla hamowania ma więc właściwy dobór składników mieszanki okładzin ciernych. Równie ważne są poszczególne etapy procesu wytwarzania produktu, tak, aby zapewnić mu odpowiednią wytrzymałość na zużycie, a jednocześnie utrzymać stabilne parametry przyczepności (współczynnika tarcia). Dlatego zarówno składniki, jak i proces wytwarzania objęte są ścisłą tajemnicą, a na badania laboratoryjne producenci poświęcają wiele czasu i kosztów. Nie inaczej jest z produktami ABE, spełniającymi wszystkie, nawet najbardziej restrykcyjnie, regulacje.
 

Wymagania ECE R90

Ze względu na wymagania normy ECE R90 przed wprowadzeniem produktów ABE na rynek przeprowadzane są testy skuteczności hamowania (m.in. na zimno, w wysokiej temperaturze, podczas fadingu czy z przerwami na chłodzenie). Testy takie mają na celu sprawdzenie cech użytkowych w warunkach nawet bardzo intensywnej eksploatacji . Przy rozgrzanych okładzinach współczynnik tarcia ma tendencje do spadku wskutek uwalniania gazów z materiału ciernego. Oczekuje się, że wyniki badanych okładzin ciernych nie będą odbiegały od części oryginalnych o więcej niż 15%.

W ramach wymagań ECE R90 sprawdzana jest także odporność na ścinanie okładzin orazodporność na naciski.  W ten sposób wykluczamy ryzyko „odklejenia” lub wykruszenia okładziny ciernej podczas hamowania. Na przykład okładziny szczęk hamulcowych powinny być odporne na działanie sił ścinających (min. 1,4 N/cm2). W tym przypadku decydujące znaczenie ma jakość procesu łączenia okładzin z płytką metalową w procesie produkcji.

 
Testy hamowania na stanowisku – testy Krausa

 
 
 

Aby uzyskać więcej informacji o zastosowanych okładzinach, a jednocześnie, żeby porównać jakość poszczególnych materiałów ciernych, przeprowadzane są stacjonarne testy skuteczności sił hamowania tzw. testy Krausa. W ten sposób można wprowadzić dodatkowe obciążenie, zwiększyć częstotliwość prób, a jednocześnie spowodować wzrost temperatury układu hamulcowego. W ten sposób przyspieszamy proces zużycia okładzin sprawdzając jednocześnie  jak zachowają się one w krytycznych warunkach. System pomiarowy mierzy współczynnik tarcia w zależności od liczby hamowań i temperatury okładzin.

Ze względu na stacjonarność metody badań możemy nie tylko mierzyć współczynnik tarcia okładzin, ale również zbadać stopień zużycia okładzin i – co nie mniej istotne – sprawdzić poziom głośności hamowania. Produkty ABE poddawane są wszystkim tym testom. Gwarantuje to mechanikom montaż części najwyższej jakości, a kierowcom pewność prowadzenia auta i bezpieczeństwo podczas eksploatacji.